Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

MỘT NỬA TÔI ƠI

MỘT NỬA TÔI ƠI 
_____________________________
Nửa bài thơ một đời đau
Câu thương còn lại không nhau kiếp nào
Cạn lời em gói hư hao
Gói thêm dâu bể gửi vào hư không
Từ em biền biệt mênh mông 
Ta về ngủ đậu ngoái trông quán đời
Tóc chiều hương cũ chưa vơi
Hạt vui bay nhẹ thôi đời quạnh hiu
Nửa đời chưa nhạt chắt chiu 
Người dài chân bước dốc chiều lặng câm
Vọng xa tóc gió thì thầm
Đêm chong đèn rạng dư âm đong đầy.
09-03-2019

Không có nhận xét nào: