Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

TÌNH THUTÌNH THU

Thu về cho lá vàng bay
Sâu trong nỗi nhớ cho ngày dài thêm
Mùa sinh em chút vô biên
Chậm đưa tay níu một miền cỏ hoa

Nữa chừng em một phôi pha
Dẫu còn xa bước bóng tà huy bay
Mùa sinh bỗng nhớ hương cay
Nâng chiều hoa rụng tỏ bày âm xưa

Thu về lá ngọt đong đưa
Mùa sinh tôi ngọn nguồn xưa chợt hồng
Lạ thường riêng một mênh mông
Còn như ngày cũ bềnh bồng cơn mơ

                            08-08-2015