Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

TỰ KHÚC MƯA CHIỀU    TỰ KHÚC MƯA CHIỀU
Hắt hiu mưa
Giọt bay qua
Dài thêm chiều vắng
Xót xa hao gầy.

Người đi biền biệt
Truông mây
Buông thời tóc gió
Vơi đầy khung thơ

Tháng ngày còn lại
Giấc mơ
Lòng như thắp nắng
Đôi bờ vọng nhau.

Hắt hiu mưa
Giọt đời đau
Cho đêm tìm tới
Mộng đầu như hoa.
         tháng 10-2015