Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Thang muoi toi oi
 
   T h á n g  m ư ờ i
   t ô i  ơ i !
Tháng mười nhặt hết thu phai


Chút mong chút nhớ thêm dài giấc mơ


Không nhau lá ngủ bơ vơ


Nghe chiều rơi giữa câu thơ vơi đầy 


Chân xưa một bước thơ ngây


Ngày về chải chuốt thương đầy mắt môi


Khúc sông in bóng tinh khôi


Chiều nghiêng bóng nắng ru đời không đau


 Tháng mười mùa đông về mau


Tàn thu em ngóng chút sầu riêng mang


Cơn mưa về gọi mùa sang


Niềm đau về gọi nghe vàng võ tôi 


Tình xa một tiếng đành thôi!


Tương tư lòng vẽ xa xôi mặt mày


Bây chừ tạm biệt heo may


Chút thu giữ lại giữa ngày chớm đông 


Còn em còn một mênh mông


Chợt thương vô tận dòng sông ngày về


Em nghiêng một dấu sơn khê


Muộn màng lui tới một bề có nhau.......


            Chớm đông 2012