Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

VỚI MÙA XUÂN CÒN ĐÓ

                                       
                                        VỚI MÙA XUÂN CÒN ĐÓ

                                         Thơ           :     Hoàng Chẩm
                                         Diễn ngâm  :    Trọng Trí ( Văn Nghệ Đất Đứng Tây Ninh )