Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Ca dao Em         
              
           


         
   
  Một thương nữa bước chơi vơi
  Hai thương nét bút một thời tinh khôi
  Ba thương níu một nữa tôi
  Bốn thương một khúc nhớ đời có nhau
 

  Năm thương vạt áo bạc màu 
  Sáu thương tóc trắng mai sau nhớ hoài 
 Thương thêm một nẻo lạc loài
  Tám thương em gánh trên vai nhọc nhằn
                                                           

  
Chín thương một tối ăn năn
  Bên bờ mong nhớ chiếu chăn chợt buồn 

  Mười thương trở lại ngọn nguồn 
  Chắt chiu ngày củ nghe hồn xót xa

  Tháng ngày thương một mùa hoa
  Em nâng giọt năng chiều tà phố xưa
  Thương vòng tay giữa chiều mưa
  Xô nhau về chốn đẩy đưa cuộc tình.

                   những ngày tháng ba-2012

Zing Blog