Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Hẹn

               

                             h ẹ n

                           Em ở lại mù sương bên phố
                         Hẹn mai về gió cát hạ vàng rơi
                         Có bằng lăng tím góc trời thương nhớ
                         Nữa chừng xuân một nỗi nhớ đây vơi

                         Về bên nhau mang theo màu nắng hạ
                         Có mùa hoa nở sớm chiều đón đưa
                         Tay em nâng chút mặn nồng thuở trước
                         Bên chén tình cay con mắt ngày xưa
                         Em trở lai vườn xưa thêm màu nắng
                        Hoa lá nghiêng đời lay động một cơn mơ
                        Ta giữ  chút xưa mềm môi chia nỗi nhớ
                        Tóc gió ru tình sâu lắng một khung thơ
                         Vạn dặm nữa đời tìm mùa trăng vỡ
                         Ngót nghét đêm dài lmênh mang giọt mưa
                        Chiếu chăn vun quén mấy đường tà áo lụa
                        Bên cõi du tình cuí mặt với ban sơ
                         Bất chợt thương ai hẹn  lòng  đi mãi
                         Bể dâu qua rồi nặng nhẹ với tóc tơ.......

Zing Blog

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Rơi

   
Zing Blog


R ơ i  ____________   Đêm rơi phố núi đợi chờ
   Riêng em đếm nỗi bơ vơ ngày về

   Chiều rơi giọt nắng sông quê
   Em rơi khăn áo cơn mê ru đời

   Mênh mông rơi xuống môi người
   Níu tay nồng ấm tình rơi muộn màng

   Lòng ai rơi buổi sang ngang
   Áo hoa giữ mộng khẻ khàng nỗi đau

   Đành thôi   hẹn lại mùa sau
   Bên nhau rơi cả......... một màu hoàng hôn.

                     03-10-2012


Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Moonlight Sonata, No. 14, mvt. 1, Adagio (Guitar Transcription) - Ludwig...

Như thương hình bóng     

   N h ư  t h ư ơ n g  h ì n h  b ó n g  Người đi thả bóng
  đợi chờ
  Người về trói chặt
  Câu thơ ngậm ngùi.

  Từng ngày đếm giọt buồn rơi
  Từ xa nẻo ấy nữa lời cũng mong.
  Nợ nhau
  Một thuở hương nồng
  Nợ thêm câu hát
  Bềnh bồng mùa xuân.

  Đời cây thay lá bao lần
  Đời em đếm tuổi như cần tìm nhau.

                 Tự  tình  đêm

  Hẹn nhau
  về giữa mùa đông
  Chia đôi
  Giấc ngũ thêm nồng
  Mắt môi.
  Lòng như nghiêng giữa cuốn trôi
  Một lần
  cúi mặt
  Tôi ơi ngậm ngùi.

              04-03-2012