Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

ĐÁNH THỨC XUÂN THÌ
ĐÁNH THỨC XUÂN THÌ

Giọt mưa đỏng đảnh chiều
Đánh thức xuân thì dậy
Mở lòng thương giọt nắng
Ngủ đậu mấy mùa yêuTrăng khuất xa từng đêm
Nỗi buồn rơi thật thấp
Ta hao mòn cơn mộng
Em rất mới khát thèm

Ma mị chút hồng phai
Cây tương tư trổ nhánh
Non tơ thêm cơn mộng
Tình đậu rộng hai vai

Hà Nội 25-06-2017
Đăng nhận xét