Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

DỐC CHIỀUDỐC CHIỀU
hoàng chẩm

_______________________

Đời theo
cũng một dốc chiều 
Nữa chừng hương phấn
Phai nhiều....tóc mây

Quay lưng nhặt
những vơi đầy
Thương mình đã cũ
Vòng vây...lạ thường

Dốc chiều
tóc đã mù sương 
Ngàn lau giữ mộng
cuối đường tìm nhau.

quảng trị-hạ 2017
Đăng nhận xét